ארגון א.י.ל – חושבים על ילדים

052-7676539

19 שנות פעילות למניעת מצבי סיכון אצל ילדים

אתם חושבים עליהם

הבית החם

חסרים רק עוד $40,000

בכדי שאבי, חני, דניאל ועוד עשרות ילדי ארגון א.י.ל
יזכו גם הם להיכנס ב 1/11/2019
לתוך הבית החם הנעים והמוגן שבנינו עבורם 

אמץ ילד לחודש

$500 לחודש

או $50 למשך 10 חודשים

אנחנו לא נפסיק לחשוב עליכם

ברכת הילדים

ילדי ארגון א.י.ל מתפללים בכל יום
להצלחת כל אחד ואחד מהתורמים.
ברכתם הטהורה של תינוקות של בית רבן לא חוזרת ריקם.

ברכת דוד המלך

בכל לילי שישי יקראו במקומות הקדושים ספר תהילים שלם להצלחת בניכם בנותיכם וכל יוצאי חלציכם.
52 ספרי תהילים בשנה
לזכותכם.

משנה לנשמה

הדלקת נר לעילוי נשמת יקירכם ביום השנה לפטירה ולימוד המשניות בכל ליל שישי במקומות הקדושים
סיום שס משניות 3 פעמים בשנה
לזכותכם.

ברכת הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי

לימוד ספר הזוהר מחצות לילה ועד לעלות השחר להצלחת כל המשפחה בפרנסה, זיווג, שלום בית…
סיום ספר הזוהר פעמים בשנה
לזכותכם.

איך יראה הבית החם שלנו...

גלילה לראש העמוד